تصویر ثابت

سهند دانلود

سهنددانلود♦♦♦www.sahanddl.ir

پخش تبلیغات ایرانی در فوتبال اسپانیا؟ +عکس

بعد از انتشار عکسی از تبلیغات دور زمین در بازی پخش شده فوتبال لیگ اسپانیا در شبکه 3 اکنون ابهام جدیدی در این رابطه ایجاد شده است.

تصاویر مبهم در ادامه ی مطلب