تصویر ثابت

سهند دانلود

سهنددانلود♦♦♦www.sahanddl.ir

در همه ی مرورگرهای وب ،که عمدتا در میان کاربران اینترنتی استفاده می شود،میانبر های مشترک و رایجی وجود دارد،که بهتر است آنها را بدانید.اگر شما از مرورگر های Mozilla Firefox،Google Chrome،Internet Explorer،Apple Safariیا operaاستفاده می کنید،این کلید های میانبر روی این مرورگر ها کار خواهند کرد.در هر مرورگر دیگری بیشتر این میانبر ها کارساز هستند.